Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Ταυτότητα του συνεδρίου

Για 11η συνεχή χρονιά το Marketing Week διοργανώνει το μεγαλύτερο συνέδριο για το χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας, σε μια εποχή όπου οι υπηρεσίες των Corporate Communicators κρίνονται περισσότερο επίκαιρες και αναγκαίες από ποτέ. Το Corporate Communication Conference επιστρέφει στις 6 Δεκεμβρίου 2017 με νέες ιδέες, σύγχρονες θεωρίες και εξαιρετικά case studies, που σκοπό έχουν να προσθέσουν πολύτιμη αξία στην Εταιρική Επικοινωνία επιχειρήσεων και οργανισμών, να διευρύνουν το πεδίο αναζήτησης και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επαγγελματιών του κλάδου.

Το περιβάλλον
Οι διαχρονικές λειτουργίες της Εταιρικής Επικοινωνίας κρίνονται σήμερα περισσότερο επίκαιρες από ποτέ, καθώς επιχειρήσεις και οργανισμοί καλούνται να φέρουν αποτελέσματα μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Κρίση εμπιστοσύνης, κρίση αλήθειας, κατακερματισμός κοινωνικής συνοχής, οικονομικοί τριγμοί, τεχνολογική επέλαση. Όλα αυτά, δημιουργούν ένα απρόβλεπτο και απαιτητικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο η Εταιρική Επικοινωνία αποτελεί τον «φάρο» για την πλοήγηση προς τη δημιουργία ισχυρών και πολύτιμων δεσμών με τους stakeholders. Δεσμών που, σήμερα περισσότερο από ποτέ, αποτελούν το θεμέλιο των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Η εκπλήρωση του επιχειρηματικού σκοπού περνά μέσα από την ανάπτυξη, διατήρηση και ενίσχυση του πολύτιμου engagement με όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά.

Το Συνέδριο
Στο πλαίσιο αυτό, οι λειτουργίες της Εταιρικής Επικοινωνίας οφείλουν να αναζητήσουν τη βέλτιστη έκφρασή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές, διερευνώντας συνέργειες και ενσωματώνοντας κάθε νέο εργαλείο, τεχνολογικό και μη, που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους. Το σύνολο των λειτουργιών της Εταιρικής Επικοινωνίας και κάθε function ξεχωριστά, οφείλει να διαπνέεται από το όραμα του Engagement και να στοχεύει αποδεδειγμένα στο επιχειρηματικό αποτέλεσμα. Υπό τον τίτλο «Rethinking Engagement, Boosting Business», το 11ο Συνέδριο Εταιρικής Επικοινωνίας έρχεται ακριβώς να διερευνήσει τις κρίσιμες εξελίξεις που συντελούνται σε κάθε function της Εταιρικής Επικοινωνίας και να τις συνθέσει πάνω στη βάση της επιχειρηματικής στρατηγικής. Αλήθεια, εμπιστοσύνη, φήμη και συνοχή, είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομείται το νέο αφήγημα της Εταιρικής Επικοινωνίας. Καταλύτες της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη της Ψηφιακής Επικοινωνίας, η άνοδος και διαφοροποίηση των Influencers, η κρίση των Fake News, η διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων, η ουσιαστική αποτύπωση των αποτελεσμάτων.

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR