Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Η θεματολογία

  • Digital & Automation in Corporate Communication
  • Rethinking Truth & Trust
  • The art of Influence in a modern world
  • The new skill set for Communicators
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR