Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Το κοινό του συνεδρίου

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλα τα Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη που εμπλέκονται στη διαδικασία της Εταιρικής Επικοινωνίας.

Το Συνέδριο συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Corporate Communication
  • Στελέχη Corporate Affairs & Public Affairs
  • Στελέχη Δημοσίων Σχέσεων
  • Στελέχη Επενδυτικών Σχέσεων & Media Relations
  • Στελέχη Ανθρωπίνου Δυναμικού & Εσωτερικής Επικοινωνίας
  • Προέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους
  • Γενικούς Διευθυντές
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR