Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Οι προηγούμενες διοργανώσεις

10th Corporate Communication Conference

Η Εταιρική Επικοινωνία στην εποχή του Integration
Στις 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 10η διοργάνωση του συνεδρίου Εταιρικής Επικοινωνίας. Έχοντας ως «περιουσία» τη συζήτηση των κυριότερων τάσεων που διαμόρφωσαν το ρόλο της Εταιρικής Επικοινωνίας την τελευταία δεκαετία, το Corporate Communication Conference προχώρησε στο επόμενο βήμα και έβαλε φέτος στο επίκεντρο της συζήτησης την έννοια του «Integration».

Διαβάστε Περισσότερα

Παρουσιάσεις oμιλητών του 10th Corporate Communication Conference


9th Corporate Communication Conference

Παρουσιάσεις oμιλητών του 9th Corporate Communication Conference


8th Corporate Communication Conference

Παρουσιάσεις oμιλητών του 8th Corporate Communication Conference


7th Corporate Communication Conference

Παρουσιάσεις oμιλητών του 7th Corporate Communication Conference


6th Corporate Communication Conference

Παρουσιάσεις oμιλητών του 6th Corporate Communication Conference


5th Corporate Communication Conference

Παρουσιάσεις oμιλητών του 5th Corporate Communication Conference


4th Corporate Communication Conference

Παρουσιάσεις oμιλητών του 4th Corporate Communication Conference


3rd Corporate Communication Conference

Παρουσιάσεις oμιλητών του 3rd Corporate Communication Conference


2nd Corporate Communication Conference

Παρουσιάσεις oμιλητών του 2nd Corporate Communication Conference


  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR