Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιεχόμενο

Κατερίνα Πολυμερίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 110), fax: 210 6617 778, e-mail: kp@boussias.com

Χορηγίες

Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), fax: 210 6617 778, e-mail: nenag@boussias.com

Άννα Γυπαράκη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 152), fax: 210 6617 778, e-mail: agyparaki@boussias.com

Συμμετοχές

Βασίλης Κουτσαβλής, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 129), fax: 210 6617 778, e-mail: vkoutsavlis@boussias.com

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR